Čipovi

Veliki broj novijih štampača koristi čipove na toner kasetama. U početku je to bio problem za firme koje su se bavile reciklažom, ali kasnije je utvrđeno da su vrlo korisni. Naime, zahvaljujući njima može se uvijek provjeriti broj odštampanih listova, dobiti informacija o preostaloj količini tonera i predviđenom broju listova koje još može odštampati. Na ovaj način se korisniku pruža mogućnost planiranja rada na printeru. Imamo ogromni izbor kvalitetnih čipova za sve vrste štampača koji se nalaze na našem tržištu. Kvalitet čipa je izuzetno bitan za rad toner kasete. U slučaju nekvalitetnog čipa neke funkcije na printeru su onemogućene a postoji mogućnost da printer uopšte ne prihvata toner kasetu.

Kategorije: , Oznake: ,