Wiper blade i Doctor blade

Čistači u samoj toner kaseti. Služe za skidanje veće količine tonera sa OPC druma ili magnetnog valjka. Takođe su bitni za kvalitetan otisak.